Trainingen

Project Management

Guldenregel is ervaren in projectmanagement en geeft maatwerktrainingen op dit gebied. 'Interactive Project Design', een aanpak gericht op het werken met veel verschillende stakeholders, is een belangrijke specialisatie. BIj trainingen wordt bij voorkeur gebruik gemaakt van de specifieke projecten waarin deelnemers werkzaam (zullen) zijn. In andere gevallen wordt gewerkt met realistische project-cases. 

Interculturele Communicatie

Onder deze noemer staat een grote variatie aan trainingen waarvan de duur verschilt van één dagdeel tot tien dagen. Het aantal deelnemers varieert van 1 tot 70 en was tot nu toe uit meer dan 60 verschillende landen afkomstig. Naast aandacht voor cultuurmechanismen, cultuurdimensies en cultuurstress wordt in overleg aandacht besteed aan specifieke communicatie- management- en leiderschapsthema's.

In overleg met de opdrachtgever wordt een maatwerk-training ontworpen en tot stand gebracht.