E-learning

Luister
Beweeg
Verbind
Verklank Taal
Afbeelding invoegen
Afbeelding invoegen
Afbeelding invoegen
Afbeelding invoegen
Creëer een open leerhouding
met muzikale emoties
Breng afwisseling en vergroot de aandacht met ritme en energie
Zorg voor een 'wij-gevoel' en
versterk sociaal leren
Verklank taal met muziek en
onthoud het voor altijd
 
Je kunt meteen instromen in de e-learning, of eerst deelnemen aan een open, vrijblijvend webinar op 24 april. Het hele leerprogramma bestaat uit drie blokken:
 

BLOK 1: BREDE BASIS, INSPIRATIE EN HANDVATTEN

Via 2 modules en 7 lessen werk je vooral individueel via ‘hapklare brokken’ en afwisselende verwerkingsopdrachten (micro learning).

Je leert, wordt geïnspireerd en legt verbanden tussen muzikale leervormen, jouw lesstof en jouw ervaring met muziek. Je legt contact met andere cursisten.

Na dit blok ben je geïnspireerd en heb je concrete handvatten om zelf verder te bouwen en plezier te beleven aan de kracht van muziek in je les of training.

 

BLOK 2: VAARDIGE PRAKTIJK
 VERDIEPING EN ONTWIKKELING

Je volgt webinars en 5 nieuwe modules, past wat je weet actief toe op jouw lesstof, ontvangt feedback van docent/coach en ‘peers’ en reflecteert daarop.

Je leert via ‘micro learning’ én via praktijkopdrachten met anderen, via interactieve platforms en werkgroepen (intervisie). Vijf webinars geven je inspiratie.

Met dit blok heb je de vier principes verder doorleefd, je kennis verdiept en ben je vaardig in het toepassen van de principes van muzikaliseren op jouw eigen vakgebied


 
 

BLOK 3: SPECIALISATIE, VERDIEPING EN EIGEN STIJL

Je volgt gespecialiseerde modules. Je ontwerpt en test een samenhangende leerlijn conform didactische principes en brengt die in de praktijk van a tot z.

Je maakt een plan en wordt gecoacht. Je verdiept je op zelf gekozen onderwerpen. Je wisselt uit met docenten en/of trainers die met dezelfde lesstof bezig zijn als jij.

Na blok 3 heb je een eigen stijl ontwikkeld. Je bent een inspirator voor collega’s, ambassadeur voor het muzikaliseren van de les op school, bij je organisatie of daarbuiten.

Via deze PdF vind je meer informatie over de e-learning. Meld je meteen aan! Je ontvangt dan meer informatie en een factuur met de link.