E-learning

Vanaf 16 juni 2022 kun je deze e-learning volgen. De e-learning bestaat uit drie blokken.
 

BLOK 1: BREDE BASIS, INSPIRATIE EN HANDVATTEN

Via 3 modules en 16 lessen werk je vooral individueel via ‘hapklare brokken’ en afwisselende verwerkingsopdrachten (micro learning).

Je leert, wordt geïnspireerd en legt verbanden tussen muzikale leervormen, jouw lesstof en jouw ervaring met muziek. Je legt contact met andere cursisten.

Na dit blok ben je geïnspireerd en heb je concrete handvatten om plezier te beleven aan het gericht gebruiken van de kracht van muziek in je les of training.

 


 

BLOK 2: VAARDIGHEDEN ONTWIKKELEN EN TOEPASSEN

Je volgt webinars en nieuwe modules, past wat je weet actief toe op jouw lesstof, ontvangt feedback van docent/coach en ‘peers’ en reflecteert daarop.

Je leert via ‘micro learning’ én via praktijkopdrachten met anderen, via interactieve platforms en werkgroepen (intervisie). Vijf webinars geven je inspiratie.

Met dit blok heb je de vier principes verder doorleefd, je kennis verdiept en ben je vaardig in het toepassen van de principes van muzikaliseren op jouw eigen vakgebied

 


 

BLOK 3: SPECIALISATIE, VERDIEPING EN EIGEN STIJL

Je volgt gespecialiseerde modules. Je ontwerpt en test een samenhangende leerlijn conform didactische principes eb brengt die in de praktijk van a tot z.

Je maakt een plan en wordt gecoacht. Je verdiept je op zelf gekozen onderwerpen. Je wisselt uit met docenten en/of trainers die met dezelfde lesstof bezig zijn als jij.

Na blok 3 heb je een eigen stijl ontwikkeld. Je bent een inspirator voor collega’s, ambassadeur voor het muzikaliseren van de les op school, bij je organisatie of daarbuiten.

 


 
 
Je kunt je inschrijven of je interesse kenbaar maken via deze link
 
Via deze PdF vind je wat meer uitgebreide informatie over de blokken. De kracht van muziek - opbouw E learning cursus v6.pdf