Interactief leren

Interactief leren
Communicatie is een tweezijdig proces. De ander willen overtuigen is een doodlopende weg wanneer je niet werkelijk nieuwsgierig bent naar de ander. Zodra je nieuwsgierig bent merk je dat de ander zich open stelt. Er ontstaat een dialoog met een levende, interactieve kennisuitwisseling. Leren is altijd communiceren. 
 
Workshop leervaardigheden
Misschien is de belangrijkste vraag bij communiceren daarom wel: Hoe schep je de condities voor leren? Deze vraag staat centraal in mijn workshops en interactieve presentaties over breinvriendelijk leren. Ook de vraag 'hoe je het leren kunt muzikaliseren' gaat hier op in!
 

Jouw leerwens, mijn adviesvraag
Een organisatie moet nieuwsgierig zijn en continu leren. Daarom is er niets mis met advies vragen. Als ervaren onderzoeker kan ik je nieuwsgierigheid, je leerwens, vertalen in onderzoek. Wil je weten hoe je effectief de interactie aangaat met je externe en interne omgeving, om waardevolle relaties en een krachtige reputatie op te bouwen? Ik zoek naar de aangrijpingspunten. Wil je weten waar je staat met je organisatie op het gebied van communicatie? Ik breng het in kaart. Van welke problemen lig je wakker en hoe kan communicatie bijdragen aan de oplossing? Ik doe onderzoek en geef advies.
 
Oplossingsgericht leren: Interactief Ontwerp
Ontwikkel een strategie met jouw organisatie door vanaf het begin de interne en externe stakeholders daarbij te betrekken. Je lost het probleem op en bewerkt meteen draagvlak voor de oplossing. Als communicatieingenieur denk ik als 'design thinker'. Vanuit dat stimulerende en oplossingsgerichte perspectief begeleid ik het ontwerpproces. Technische organisaties liggen me goed. Ik ben gepromoveerd op een aanpak waarin je relatief snel de actie in gaat door gericht een bepaalde communicatie aanpak uit te testen en daarvan te leren. Het is puur actieonderzoek. Ik bewaak de kwaliteit van het onderzoek en de voortgang. 
 
Aan de slag! Je leert het meest wanneer je de wereld probeert te veranderen!