Kwaliteit van opleidingsorganisaties

Ik geef sinds 1999 advies op het gebied van kwaliteit van trainings- en opleidingsorganisaties. Ik kan een systeem van kwaliteitszorg implementeren of onderhouden met het oog op certificering. 
 
 
Didactisch kader
Vertaal de principes van brein-leren in werkvormen, onderwijs-modellen en eindtermen en als je het slim aanpakt vereenvoudig je meteen het kwaliteitssysteem!
Maak er een post HBO van!
Heeft u wel eens nagedacht over de mogelijkheid om uw (trainings) aanbod officieel te laten certificeren? Dat levert veel extra deelnemers op!