workshops

Ik ontwerp en faciliteer interactieve workshops met beproefde en originele methodieken. Ik gebruik  uiteenlopende visuele technieken, waarmee de voortgang van het proces meteen tijdens de workshop inzichtelijk gemaakt wordt. Dit werkt stimulerend voor het proces.
 
Voorbeelden zijn:
- Workshops samenwerken
- Workshops interculturele communicatie
 
- Een workshop gezamenlijke probleemanalyse wanneer draagvlak en gelijkgestemdheid nodig zijn om richting te kiezen.
- Een workshop waarin men breed gedragen oplossingen vindt voor impasses waarin men verkeert, met oog voor de quick wins en de lange termijn.
- Workshops projectmatig werken
- Workshops gezamenlijke strategie ontwikkeling
 
Matrix of advisory roles