workshops

Guldenregel ontwerpt en faciliteert interactieve workshops met beproefde en originele methodieken. De meeste workshops zijn taakgericht. Guldenregel gebruikt uiteenlopende visuele technieken, waarmee de voortgang van het proces meteen tijdens de workshop inzichtelijk gemaakt wordt. Dit werkt stimulerend voor het proces. Voorbeelden zijn:
- Een workshop gezamenlijke probleemanalyse wanneer draagvlak en gelijkgestemdheid nodig zijn om richting te kiezen.
- Een workshop waarin men breed gedragen oplossingen vindt voor impasses waarin men verkeert, met oog voor de quick wins en de lange termijn.
- Workshops projectmatig werken
- Workshops gezamenlijke strategie ontwikkeling

Een voorbeeld van een workshop waarin het proces centraal staat:
- Een Nederlands-Belgisch team wordt in de twee nationale groepen gesplitst. Zij bereiden een presentatie voor, waarin men elkanders sterke en zwakke punten respectvol weergeeft. Tevens geeft men aan welke
wensen men heeft ten aanzien van de samenwerking, en welke tegemoetkoming men daar zelf in wil doen. Na elke presentatie is er ruimte voor vragen over en weer. De workshop wordt afgesloten met een inventarisatie van verbeteringen die bij beide partijen voldoende draagvlak hebben.  
 
 
 
 
 
 
Matrix of advisory roles