De Gulden Regel

De eenvoud, de diepte en het universele van deze regel zijn een leidraad voor Guldenregel. De Gulden Regel heeft vele gezichten. De ons bekende versie is "Wat gij niet wilt dat u geschiedt, doe dat ook een ander niet". Deze duizenden jaren oude regel heeft vele lagen en komt in elke cultuur wel voor.

Hieronder volgt een aantal citaten van verschillende religies over de Gulden Regel:

- Kwets anderen niet met wat jou kwetst (Boeddha).
- Behandel de mensen in alles zoals je wilt dat ze jullie behandelen (Jezus).
- Niemand van jullie is een gelovige tenzij hij zijn naaste toewenst wat hij zichzelf toewenst (Mohammed)
- Dit vat alle plichten samen: doe anderen niets aan dat je kwetsend vindt als het jou wordt aangedaan (uit de Mahabaratha, een hindoe-epos)
- Wat je zelf niet aangedaan wilt worden, doe dit ook anderen niet aan (Confucius).
- Doe anderen niet aan wat je zelf hatelijk vindt. (Hillel, een joodse leraar)