Blog - Muzikaliseer je les of training!
 
Wil je op de hoogte gebracht worden van nieuwe blogs en/of vlogs? Vul dan het contactformulier in.

Taal en muziek: een geheim akkoord. Muzikaliseer je les #4 - vrijdag 10 mei 2019

Taal en Muziek: een geheim akkoord

Ik hoorde een geheim akkoord,
van Davids spel met Leonards woord
maar ik weet niet of muziek je écht kan boeien?
Het gaat als volgt: tree vier, tree vijf,
het mineur daalt, het majeur stijgt.
Uit chaos schept de meerster Hallelujah
 
(Het eerste couplet van Leonard Cohen's Hallelujah vert. Steven Scheer Luister hier!)
 
 
 
Het muziek-taal continuüm

De relatie tussen muziek en (verbale) taal wordt heel duidelijk uit hersenonderzoek: er bestaat veel overlap tussen de hersengebieden die zich met taal en met muziek bezig houden (2). De muzikale aspecten van taal dragen vooral de emoties over (3).  Omdat ze dezelfde verwerkingsprincipes en neurale mechanismen gebruiken is het misschien het beste om te spreken van een muziek-taal continuüm (4). De toespraak van Martin Luther King: ‘I have a dream’ is bijvoorbeeld heel melodieus. Aan de andere kant, sommige liedjes van Tom Waits zijn, afgaande op zijn toonvastheid, uitgesproken vals, maar is het daarom niet muzikaal?

Gesproken taal

Eén ding maakt taal uniek: mensen hebben het nodig om wat nieuws te leren, om gebruik te kunnen maken van de lessen van de mensheid, om elke volgende generatie de mogelijkheid te geven om ‘op de schouders’ van de vorige te kunnen staan in het begin van hun leven. Dat we dat kunnen is grotendeels te danken aan ons vermogen om te spreken. Wanneer we spreken hebben we het ergens over: de inhoud! Wat kan muziek daar aan toevoegen? 
 
De taal van de muziek

De taal van muziek heeft weliswaar emotionele inhoud, maar geen ‘talige’ inhoud, ze bevat zelf geen woorden. Maar de spreektaal mag dan van onschatbare waarde zijn voor de lerende mens, zonder energie en emotie komt het niet binnen!  Volgens Levitin (5) is het juist de nauwe verbinding tussen emotionele en gesproken taal die de mens zo enorm van pas is gekomen in de evolutie. Muziek kan beide talen verbinden. Je mist daarom zo veel wanneer je muziek en inhoud gaat scheiden, door muziek af te zonderen in een apart stukje van je leven of les. Als je het leren wilt muzikaliseren is het misschien wel de grootste uitdaging om de twee talen, de emotionele en de spreektaal, met elkaar te verbinden, zodat ze elkaar versterken!

Wat kenmerkt een goede ‘song’ voor in de les?

Hieronder zes criteria voor het maken van een goede song voor in de les of training.
 
 
 
Tabel met criteria voor het maken van liedjes met leerinhoud

Er zijn eigenlijk veel te weinig liedjes voor lesinhoud beschikbaar. Zeker voor wat betreft het Nederlands taalgebied. Het mooiste voorbeeld dat ik ken is Engelstalig: Het voldoet wat mij betreft aan alle bovenstaande criteria. En als je het een paar keer bekijkt begrijp je wat ik bedoel met gelaagdheid en herhaalbaarheid. Check: https://www.youtube.com/watch?v=ClJ5lwl_wM0 

Welke docent wil met mij zo’n song componeren? Jij de lesinhoud, ik de muziek?

 

 


Achtergrondinformatie en literatuur

Hieronder vind je de informatie waar ik in deze tekst naar verwijs. Voor de complete informatie over hoe je het leren kunt muzikaliseren: download mijn whitepaper!

(1) Voor aanvullende uitleg over dit eerste couplet van Hallelujah zie mijn persoonlijke vlog uit 2016: https://www.youtube.com/watch?v=qjLfrqYTtVs 

(2) Elmer en Jänke (2018) Relationships between speech processing and word learning: a network perspective. pp 10-15 Annals of the New York Academy of Sciences Vol 1423, Issue: The Neurosciences and Music VI

(3) Snowdon, Zimmermann & Altenmüller (2015) , Music evolution and neuroscience, P 17-34 in: E. Altenmüller, Finger, S., Boller, F. Progress in Brain Research, Elsevier, Volume 217

(4) Koelsch, 2012, Brain and Music Wiley and Sons p 244 Muziek en taal gebruiken dezelfde verwerkingsprincipes en neurale mechanismen "….[These] indicate that ‘music’ and ‘language’ are different aspects, or two poles of a single continuous domain.”

(5) Muziek-onderzoeker Levitin vindt muziek en taal een ‘superpaar’. Hij benadrukt dat heel duidelijk met de laatste woorden van zijn boek ‘ons muzikale brein’.  Als instrument voor het activeren van gedachten voldoet muziek minder goed .dan taal [maar] als instrument om gevoelens en emoties op te wekken is muziek beter dan taal. De combinatie van de twee – het beste voorbeeld is een liefdeslied – is de beste paringsdans van allemaal pp 311-312. Volgens Levitin is het liefdeslied dus een belangrijke reden voor het evolutionaire succes van de combinatie muziek en taal. Levitin (2013) Ons muzikale brein Atlas contact.

 
 
 
 

Reacties:

Er zijn nog geen reacties op dit bericht geplaatst.


Reageren:


Terug naar de vorige pagina >